همراهی با کلیسای مجازی

عضویت

چرا باید همراه کلیسای مجازی محبت شوم؟

کتاب مقدس تشویق می‌کند که از پیوستن به کلیسا غافل نشویم. ایمان مسیحی یک سفر انفرادی نیست که تنها در خلوتگاه ما پرورش یابد. هر شخص پس از اعلان سرسپردگی به عیسی مسیح و پیروی از نجات دهنده خود، موظف است تا با سایر ایمانداران که مانند او به این فرمانبرداری تن در داده‌اند محلق گشته، در این کاروان مقدسین به سفر روحانی ادامه دهد.

کلیسای آنلاین افغانستان به همین جهت تعهد دارد تا محیطی را تهیه نماید تا همه ایمانداران به مسیح که در شرایط های خاص هستند را گرد هم آورده، در جهت رشد و پرورش روحانی شان به آنها کمک نماید. کلیسای آنلاین با ایجاد رابطه با ایمانداران شرایطی را مهیا میکند که در این محیط نه تنها رابطه ایمانداران با خدا شکوفا گردد بلکه در رابطه سالم و سازنده با سایر مومنین نیز قرار گیرند.

این کلیسا بر آن است تا خدمت شبانی و مشورت های روحانی را نیز برای اعضای این کلیسا فراهم سازد.

 

خوشحال هستیم که به ما پیوستید.